Privātuma politika

mēs esam gandarīti, ka interesējaties par mūsu uzņēmumu un tā produktiem. Beko Europe (definēta tālāk) ļoti nopietni uztver jūsu datu aizsardzības tiesības un ir apņēmusies uzlabot savu klientu pieredzi atbilstoši visiem piemērojamajiem tiesību aktiem datu aizsardzības jomā. Lūdzu, izlasiet mūsu Konfidencialitātes paziņojumu, lai uzzinātu vairāk par jūsu personas datu apstrādi.

Uzņēmums Beko Europe Latvia SIA ir reģistrēts saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem, tā juridiskā adrese ir Aleksandra Čaka iela 118, Rīga, LV-1012, Latvija, un tas ir daļa no Beko Europe („Hotpoint”, vai „mums”). Kā datu pārzinis Beko Europe vēlamies mūsu tīmekļa vietņu, lietotņu un/vai internetam pieslēdzamo sadzīves ierīču (attiecīgi „tīmekļa vietne”, „lietotne” un „mājas viedierīces”) lietotājiem un citām fiziskām personām, ar kurām sazināmies („lietotāji”, „jūs”, „jūsu” vai „jums”), sniegt informāciju par metodēm, ko izmantojam personas datu vākšanai un apstrādei saskaņā ar Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr. 2016/679 („Regula”) un piemērojamajiem nacionālajiem tiesību aktiem.

IEVĀKTĀ INFORMĀCIJA

Beko Europe vācam: (1) personas datus, kurus esat mums izpaudis; (2) datus, ko esam ieguvuši, noslēdzot ar jums tirdzniecības vai pakalpojumu darījumu; (3) datus, kas ir iegūti zvanu centros; (4) datus par darbībām, ko esat veicis tīmekļa vietnē, lietotnē vai izmantojot mājas viedierīces, un (5) informāciju, kas ir sniegta vai iegūta, izmantojot citus avotus.

Beko Europe nevācamīpašu kategoriju personas datus par jums (piemēram, veselības vai tiesu datus).

Lai iegūtu papildu informāciju, spiediet šeit

KĀ Beko Europe IZMANTOJAM JŪSU DATUS

Beko Europe izmantojam jūsu personas datus, lai sniegtu jums pieprasītos pakalpojumus, tostarp, lai nepieciešamības gadījumā informētu jūs par problēmām, kas ir saistītas ar jūsu iegādātās sadzīves ierīces drošumu, lai ļautu jums klejot pa tīmekļa vietni, izmantot lietotni un/vai mājas viedierīces un lai atbildētu uz jūsu pieprasījumiem, kā arī lai ļautu jums izmantot mūsu pakalpojumus, tostarp zvanu centru pakalpojumus.

Saņemot jūsu piekrišanu, Beko Europe varam apstrādāt jūsu personas datus arī tālab, lai nosūtītu jums individuālus tirgvedības paziņojumus, tostarp informāciju par mūsu un mūsu uzticamo partneru piedāvājumiem un atlaidēm, kā arī ierakstīt jūsu zvanus uz mūsu zvanu centru.

Lai iegūtu papildu informāciju, spiediet šeit

UZ KĀDA PAMATA Beko Europe IZMANTOJAM JŪSU DATUS

Beko Europe jūsu datus izmantojam tikai tad, ja personas datu apstrādei ir leģitīms juridisks pamats, proti:

 • ja personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai jūs varētu izmantot tīmekļa vietni, lietotni un/vai mājas viedierīces un attiecīgos pakalpojumus, un lai Beko Europe varētu atbildēt uz jūsu pieprasījumiem;
 • ja personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridiskus pienākumus vai aizsargātu Hotpoint leģitīmās intereses; vai
 • ja jūs esat devis piekrišanu savu personas datu apstrādei.

Lai iegūtu papildu informāciju, spiediet šeit

CIK ILGI Beko Europe GLABĀJAM JŪSU DATUS

Beko Europe izmantojam jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams paredzēto mērķu sasniegšanai.

Lai iegūtu papildu informāciju, spiediet šeit

KO Beko Europe DARĀM, LAI AIZSARGĀTU JŪSU DATUS

Jūsu datu drošība ir mūsu prioritāte. Tādēļ Beko Europe īstenojam atbilstošus administratīvos, tehniskos un fiziskos pasākumus, lai pasargātu jūsu personas datus no to nozaudēšanas, zādzības un neatļautas izmantošanas, izpaušanas vai pārveidošanas.

Lai iegūtu papildu informāciju, spiediet šeit

KAM Beko Europe VARAM IZPAUST JŪSU DATUS

Beko Europe varam izpaust jūsu datus: (1) pakalpojumu sniedzējiem; (2) Beko Europe uzņēmumiem; un (3) valsts iestādēm, ja to pieļauj piemērojamie tiesību akti.

Ar jūsu piekrišanu Beko Europe varam izpaust jūsu personas datus arī mūsu uzticamajiem partneriem to tirgvedības nolūkos.

Lai iegūtu papildu informāciju, spiediet šeit

JŪSU DATU NOSŪTĪŠANA ĀRPUS EEZ

Jūsu dati var tikt nosūtīti personām, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ). Beko Europe vienmēr pārliecināsimies, ka tiek īstenoti pienācīgi aizsardzības pasākumi, kas atbilst Regulas prasībām.

Lai iegūtu papildu informāciju, spiediet šeit

JŪSU TIESĪBAS

Jums cita starpā ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un apvienot, atjaunināt, labot un dzēst savus personas datus.

Lai iegūtu papildu informāciju, spiediet šeit

SAZINIETIES AR MUMS

Jūs varat sazināties ar mums, izmantojot mūsu saziņas veidlapu vai rakstot uz šādu adresi: Hotpoint Latvia SIA, Aleksandra Čaka iela 118, Rīga, LV-1012, Latvija.

Jūs varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, izmantojot mūsu saziņas veidlapu vai nosūtot e-pastu uz adresi data_protection_emea@europeanappliances.com, vai nosūtot vēstuli pa pastu uz iepriekš minēto adresi, adresējot sūtījumu Datu aizsardzības nodaļai.

Beko Europe varam labot vai atjaunināt šo Konfidencialitātes paziņojumu, lai nodrošinātu atbilstību piemērojamiem tiesību aktiem.

1. APSTRĀDĀTO PERSONAS DATU VEIDI

Hotpoint apstrādās turpmāk minēto kategoriju datus.

 1. Dati par jums
 2. Hotpoint apstrādā jūsu personas datus, kas ir sniegti vai iegūti, izmantojot dažādus avotus, tostarp:

  1. personas datus, kurus pats esat mums sniedzis, izveidojot kontu un/vai reģistrējot iegādāto produktu, un/vai pieprasot informāciju vai palīdzību un iegādājoties Hotpoint produktus interneta veikalā, piemēram, jūsu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi, e-pasta adresi un tālruņa numuru;
  2. personas datus, kurus esat sniedzis vai kas ir izsecināmi no jūsu zvaniem uz mūsu klientu apkalpošanas zvanu centriem, kas ar jūsu atļauju var tikt ierakstīti, tostarp informāciju par zvanu datumu/laiku, zvanītāja kontaktinformāciju un ziņas par pasūtījumu;
  3. personas datus, kas ir fiksēti attēlos, audio un/vai videomateriālos, ko esat iesniedzis vai uzņēmis/ierakstījis, izmantojot lietotni vai mājas viedierīces;
  4. personas datus, kas iegūti no trešo personu produktiem vai pakalpojumiem, ko esat pievienojis, izmantojot lietotni vai mājas viedierīces.

  Šie dati tiek apstrādāti tikai šajā Konfidencialitātes paziņojumā minētajos nolūkos. Hotpoint ir pienākums nodrošināt personas datu anonimitāti un dzēst šādus datus, ja to apstrādes nolūkos nav nepieciešama identifikācija.

 1. Līguma dati

Ja lietotājs iegādājas Hotpoint produktus un pakalpojumus, Hotpoint apstrādā attiecīgā lietotāja personas datus, tostarp vārdu un uzvārdu, adresi, valsti, kontaktinformāciju, piemēram, tālruņa numuru un e-pasta adresi. Hotpoint vāc datus arī par jūsu iegādātajām ierīcēm un/vai pasūtītājiem pakalpojumiem, tostarp par lūgumiem nodrošināt garantijas apkalpošanu.

 1. Izmantošanas un pārlūkošanas dati

Tīmekļa vietnē, lietotnē un mājas viedierīcēs lietotāju personas dati tiek vākti tehniskos un funkcionālos nolūkos. Šie dati netiek vākti ar nolūku identificēt lietotāju, taču tie var norādīt uz lietotāju, ja tos, piemēram, salīdzina ar citiem datiem, kas ir trešo personu rīcībā.

Šī datu kategorija ietver: i) lietotāja datora IP adresi un domēna vārdu; ii) mājas viedierīces identifikatoru, modeli un sērijas numuru; iii) lietotāja mājas maršrutētāja IP adresi, kad lietotājs mājas viedierīci pieslēdz mūsu tīklam; iv) ziņas par izmantoto pārlūku un operētājsistēmu; v) ziņas par lietotāja ierīces vai mājas viedierīces fizisko atrašanās vietu (tā tiek noteikta, piemēram, izmantojot satelītu, mobilo sakaru torņus un WiFi signālu) un vi) citu informāciju par lietotāja interneta apmeklējumu, piemēram, pieprasīto resursu URI (vienotā resursu identifikatora) adreses, ziņas par pieprasījuma veikšanas laiku un metodi, kas izmantota pieprasījuma nosūtīšanai uz serveri, atbildē saņemtās datnes lielumu, servera sniegtās atbildes statusa ciparu kodu un citus parametrus, kas attiecas uz lietotāja ierīces operētājsistēmu. Pēc tam, kad būsiet mājas viedierīci pieslēdzis mūsu tīklam, Beko Europe varam periodiski automātiski iegūt datus no jūsu mājas viedierīces, tostarp ziņas par mājas viedierīces statusu (piemēram, ziņas par to, vai ierīce ir ieslēgta vai izslēgta, un to, kādu ciklu vai funkciju tā attiecīgajā brīdī veic), ziņas par mājas viedierīcei dotajām komandām, defektu vai kļūdu kodiem un vides apstākļiem, kas var ietekmēt ierīces darbību (piemēram, par ieejas spriegumu, signāla stiprumu un gaisa temperatūru). Beko Europe varam sekot tam, kā tiek izmantota mūsu lietotne, un vākt datus par lietotnes izmantošanu, piemēram, ziņas par datumu un laiku, kad lietotne tiek izmantota, lai piekļūtu mūsu serveriem, ziņas par to, kāda informācija tiek lejupielādēta lietotnē, un to, kādas komandas tiek dotas mājas viedierīcei.

Tīmekļa vietnes dati tiek izmantoti tikai, lai vāktu anonīmu statistisko informāciju par tīmekļa vietnes izmantošanu un nodrošinātu pienācīgu tās darbību, un tie tiek glabāti atbilstoši mūsu datu glabāšanas prasībām. Šādi dati var tikt izmantoti arī tālab, lai identificētu personas, kuras ir atbildīgas par iespējamiem kibernoziegumiem, kas vērsti pret tīmekļa vietni, lietotni un/vai mājas viedierīcēm.

Ja nevēlaties, ka Hotpoint iegūst datus no jūsu mājas viedierīcēm, jums attiecīgā mājas viedierīce ir jāatslēdz no bezvadu maršrutētāja un jāizslēdz attiecīgās ierīces bezvadu savienojuma slēdzis. Ja mājas viedierīce tiks atslēgta, jūs vairs nevarēsiet izmantot attiecīgo viedierīci un mūsu lietotni, pat ja jūsu konts joprojām būs aktīvs. Savukārt, ja jūs deaktivizēsiet savu kontu, taču neatslēgsiet savu mājas viedierīci, Hotpoint joprojām saņems datus, kas neietver jūsu personas datus, nav ar tiem saistīti un neļauj jūs identificēt.

Tīmekļa vietnē personas dati var tikt vākti, arī izmantojot dažādas sīkdatnes, attiecīgā gadījumā – pēc tam, kad lietotājs ir nepārprotami devis savu piekrišanu. Lai iegūtu papildu informāciju par sīkdatnēm, lūdzu, skatiet mūsu Paziņojumu par sīkdatnēm.

2. APSTRĀDES NOLŪKI

Attiecīgos gadījumos Beko Europe jūsu personas datus, kurus būsim ieguvuši vai kurus jūs būsiet mums sniedzis, apstrādāsim šādos nolūkos:

 1. lai ļautu jums reģistrēties tīmekļa vietnē vai lietotnē, izveidojot personisko kontu, kā arī lai ļautu jums tīmekļa vietnē iegādāties un reģistrēt produktus;
 2. lai sniegtu jums ar mājas viedierīci saistītus pakalpojumus, tostarp sazinātos ar jums, lai sniegtu atbalstu un nodrošinātu tehnisko apkopi, kā arī lai sniegtu praktisku informāciju par konta vai mājas viedierīces izmantošanu, tostarp saistībā ar klientu apkalpošanu un garantiju;
 3. lai noformētu produkta iegādi internetā un sniegtu papildu pakalpojumus (pēcpārdošanas pakalpojumi, pagarinātā garantija, krāpšanas novēršana, atpakaļ nosūtīto preču pārvaldība, informēšana par problēmām, kas ir saistītas ar iegādātās sadzīves ierīces drošumu);
 4. lai veiktu produktu piegādi uz mājām un sniegtu jūsu pieprasītos pakalpojumus;
 5. lai nodrošinātu jūsu produkta remontu;
 6. lai atbildētu uz jūsu iesūtītajiem informācijas pieprasījumiem, tostarp pārvaldītu mūsu interaktīvajā tērzēšanas pakalpojumā saņemtās sūdzības un ziņojumus;
 7. lai nodrošinātu dalību balvu izlozēs un konkursos;
 8. lai ievērotu tiesību aktu noteikumus un nosacījumus un īstenotu savas tiesības tiesā;
 9. lai elektroniski nosūtītu jums individuālus tirgvedības paziņojumus par mūsu produktiem un pakalpojumiem (tostarp izmantojot e-pastu, SMS, MMS, sociālo tīklu paziņojumus un mobilās lietotnes). Tirgvedības paziņojumi pa e-pastu tiek nosūtīti, pamatojoties uz lietotāju doto piekrišanu. Tomēr atkarībā no valsts, kurā atrodaties, atsevišķas e-pasta tirgvedības darbības var tikt veiktas, arī pamatojoties uz Hotpoint leģitīmajām interesēm (soft opt-in princips, saskaņā ar kuru komerciālu paziņojumu sūtīšanai var izmantot iepriekšējos darījumos iegūtas e-pasta adreses);
 10. lai tirgvedības nolūkos sazinātos ar jums pa tālruni (ar neautomatizētiem līdzekļiem) un pa tradicionālo pastu. Šādas datu apstrādes pamatā var būt jūsu dotā piekrišana vai Hotpoint leģitīmās intereses (tādā gadījumā jums ir tiesības atteikties no attiecīgo paziņojumu saņemšanas);
 11. lai nosūtītu jums ziņojumus par produktiem, kurus esat reģistrējis vai par kuriem esat izrādījis interesi, un lai veiktu klientu apmierinātības aptaujas;
 12. lai ar jūsu piekrišanu izpaustu jūsu personas datus rūpīgi izvēlētiem uzticamiem partneriem individuālas tirgvedības komunikācijas nolūkos, kā noteikts turpmāk 6. punktā;
 13. lai veiktu lietderīgas darbības saistībā ar uzņēmumu un to struktūrvienību nodošanu, pārņemšanu, apvienošanu, sadalīšanu vai citādu pārveidošanu un šādu darījumu izpildi;
 14. uzņēmuma iekšējo mācību, dokumentācijas un kvalitātes nodrošināšanas/kontroles nolūkos Beko Europe varam noklausīties iepriekš ierakstītos zvanus uz mūsu klientu apkalpošanas zvanu centriem.

3. APSTRĀDES JURIDISKAIS PAMATS

 1. Personas datu sniegšana 2. punkta a), b), c), d), e), f) un g) apakšpunktā minētajos nolūkos ir nepieciešama to mērķu sasniegšanai, kuru dēļ attiecīgie dati mums ir iesniegti vai izpausti, tostarp lai varētu reģistrēties tīmekļa vietnē, internetā iegādāties produktus un izmantot konkrētus papildu pakalpojumus, kā arī lai varētu piedalīties balvu izlozēs un konkursos. Šādos gadījumos personas datu apstrādes juridiskais pamats ir vai nu tāda līguma izpilde, kurā jūs esat viena no līgumslēdzējām pusēm, vai kāda jūsu pieprasījuma izpilde.
 2. Personas datu sniegšana 2. punkta h) apakšpunktā minētajos nolūkos ir obligāta, jo tā ir nepieciešama, lai izpildītu piemērojamo tiesību aktu prasības. Šādos gadījumos personas datu apstrādes juridiskais pamats ir juridiska pienākuma izpilde.
 3. Personas datu sniegšana 2. punkta i), l) un n) apakšpunktā minētajos nolūkos nav obligāta. Ja tiesību aktos, kas ir spēkā valstī, kurā jūs atrodaties, nav noteikts citādi, Hotpoint, Beko Europe uzņēmumi un/vai mūsu uzticamie partneri bez jūsu piekrišanas nevar jums nosūtīt individuālus tirgvedības paziņojumus, izmantojot automatizētus līdzekļus, vai ierakstīt jūsu zvanus uz mūsu klientu apkalpošanas zvanu centru. Jebkurā gadījumā pēc lietotāja piekrišanas atsaukšanas Beko Europe vairs neapstrādāsim personas datus, kuru apstrādes pamatā ir lietotāja piekrišana.
 4. Personas datu sniegšana 2. punkta j), k) un m) apakšpunktā minētajos nolūkos ir nepieciešama, lai īstenotu Hotpoint un Beko Europe leģitīmās intereses, kas tiks pienācīgi sabalansētas ar jūsu interesēm. Ievērojot piemērojamos tiesību aktus datu aizsardzības jomā, Beko Europe varam izmantot jūsu elektronisko kontaktinformāciju (e-pasta adresi), kuru esam ieguvuši saistībā ar produktu vai pakalpojumu pārdošanu, lai nosūtītu jums tirgvedības paziņojumus par līdzīgiem produktiem vai pakalpojumiem. Šādā gadījumā jūs varat iebilst pret šādu savas elektroniskās kontaktinformācijas izmantošu, nospiežot uz saites „anulēt abonementu” e-pasta/SMS ziņojuma beigās jebkurā no saņemtajiem tirgvedības paziņojumiem vai atbilstoši šā Konfidencialitātes paziņojuma 9. punktam. Ja tiesību aktos, kas ir spēkā valstī, kurā jūs atrodaties, nav noteikts citādi, juridiskais pamats, uz kura Beko Europe balstāmies, apstrādājot jūsu personas datus šajā apakšpunktā minētajos nolūkos, ir mūsu leģitīmās intereses.

4. DATU GLABĀŠANA

Hotpoint apstrādās personas datus tik ilgi, cik tas būs nepieciešams 2. punktā minēto mērķu sasniegšanai. Jebkurā gadījumā glabāšanas periodi ir šādi:

 1. dati, kas ir savākti 2. punkta a), b), c), d), e), f) un g) apakšpunktā minētajos nolūkos, tiks glabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu datu subjektu pieprasījumus un piemērojamo tiesību aktu prasības;
 2. dati, kas ir savākti 2. punkta h) apakšpunktā minētajā nolūkā, tiks glabāti līdz piemērojamajos tiesību aktos obligāti noteiktā perioda beigām (piemēram, nodokļu vajadzībām);
 3. dati, kas ir savākti 2. punkta i) un l) apakšpunktā minētajos nolūkos, tiks glabāti līdz piemērojamajos tiesību aktos noteiktā maksimālā datu glabāšanas perioda beigām;
 4. dati, kas ir savākti 2. punkta j), k) un m) apakšpunktā minētajos nolūkos, tiks glabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai īstenotu Hotpoint uzņēmējdarbības intereses;
 5. dati, kas ir savākti 2. punkta n) apakšpunktā minētajos nolūkos, netiks glabāti ilgāk, kā noteikts piemērojamajos tiesību aktos.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka datu glabāšanas periodi var atšķirties atkarībā no piemērojamajiem nacionālajiem tiesību aktiem.

5. DATU APSTRĀDES PROCEDŪRAS

Jūsu personas dati tiek apstrādāti, izmantojot informācijas tehnoloģijas, un/vai papīra formātā, un tos aizsargā atbilstošas drošības ierīces, kas nodrošina personas datu slepenību un drošību. Proti, Hotpoint īsteno atbilstošus administratīvos, tehniskos, personiskos un fiziskos pasākumus, kas ir paredzēti, lai pasargātu personas datus no to nozaudēšanas un zādzības, kā arī no neatļautas izmantošanas, izpaušanas vai pārveidošanas.

6. DATU IZPAUŠANA

Beko Europe izpaudīsim jūsu personas datus saviem uzticamajiem partneriem, piemēram, pagarinātās garantijas sniedzējiem, kuri tos plāno izmantot tiešās tirgvedības nolūkos, tikai tad, ja būsim jūs par to informējuši un jūs tam būsiet nepārprotami piekritis.

Beko Europe varam izpaust jūsu personas datus:

 1. Beko Europe uzņēmumiem, kas atrodas gan EEZ, gan ārpus EEZ un rīkojas kā autonomi datu pārziņi;
 2. rūpīgi izvēlētām trešajām personām – pakalpojumu sniedzējiem, kuri atrodas gan EEZ, gan ārpus EEZ, piemēram, zvanu centru operatoriem, satura vērtēšanas pakalpojumu sniedzējiem, preču nosūtītājiem, atbalsta pakalpojumu sniedzējiem vai tehniķiem un citiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri šajā paziņojumā minētajos nolūkos rīkojas mūsu vārdā kā attiecīgi pilnvaroti datu apstrādātāji, kā arī citām trešajām personām, kas ir iesaistītas korporatīvos darījumos, piemēram, uzņēmumu apvienošanā vai aktīvu pārdošanā;
 3. mūsu pagarinātās garantijas sniedzējam Domestic & General („D&G”) [Domestic & General Insurance PLC].  Saistībā ar pagarinātās garantijas pakalpojuma reklamēšanu un pārdošanu un pagarinātās garantijas ietvaros iesniegto remonta pieprasījumu izskatīšanu D&G un Hotpoint rīkosies kā kopīgi datu pārziņi. Konkrētāk, D&G apstrādās personas datus šādos nolūkos: i) lai reģistrētu un pārvaldītu jūsu kontu/profilu un ražotāju garantijas; ii) lai reklamētu, pārdotu un administrētu pakalpojumu līgumus un produktus/pakalpojumus; iii) dažās valstīs – lai uzklausītu klientu zvanus, reaģētu uz tiem un atjauninātu personas datus, ņemot vērā klientu sniegto informāciju; iv) lai iegūtu klientu personas datus, kas nepieciešami, lai sagatavotu pakalpojumu pārdošanas līgumus, un atjauninātu personas datus, ņemot vērā klientu sniegto informāciju; v) lai izskatītu klientu sūdzības un uz tām reaģētu (tostarp lai piedalītos tiesvedībā); vi) lai pārvaldītu rezervācijas un remonta pakalpojumu sniegšanu un nodrošinātu klientiem aizstājējproduktus, kā arī labotu un atjauninātu personas datus, ņemot vērā informāciju, ko klienti snieguši saistībā ar attiecīgajiem remonta pakalpojumiem un/vai aizstājējproduktu izsniegšanu un/vai lai atjauninātu savus personas datus; vii) lai veiktu aptaujas par produktu un sniegto pakalpojumu kvalitāti;
 4. trešajām personām, kas nodrošina elektronisko maksājumu pakalpojumus, lai tās varētu pārvaldīt ar jūsu pasūtījumiem saistītos maksājumus. Skaidrības labad jānorāda, ka Hotpoint neapstrādā lietotāju bankas/finanšu datus (tostarp kredītkaršu informāciju), izņemot datus, kuru apstrāde ir nepieciešama 2. punkta c) apakšpunktā minētajos nolūkos (piemēram, lai klienti varētu saņemt pagarināto garantiju).  Saistībā ar šo apstrādi trešās personas, kas nodrošina elektronisko maksājumu pakalpojumus, apstrādās jūsu personas datus kā autonomi datu pārziņi, ievērojot Regulas (un piemērojamo nacionālo tiesību aktu) prasības un savu konfidencialitātes politiku. Hotpoint nav atbildīgs par zaudējumiem (tostarp par zaudējumiem, kas radušies Regulas un citu piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu pārkāpumu dēļ), kas radušies, trešajai personai, kura nodrošina elektronisko maksājumu pakalpojumus, apstrādājot lietotāju bankas/finanšu datus (tostarp kredītkaršu informāciju);
 5. ja tas ir absolūti nepieciešams, Beko Europe saistībā ar mūsu produktu izplatīšanu, remontu un tehnisko apkopi varam izpaust lietotāju adresi un kontaktinformāciju mūsu sadarbības partneriem;
 6. mums var nākties izpaust personas datus arī tad, ja to likumīgi pieprasa valsts iestādes, tostarp valsts drošības iestādes vai tiesībaizsardzības iestādes.

Attiecīgās trešās personas jūsu personas datus apstrādās mūsu vārdā kā attiecīgi pilnvaroti datu apstrādātāji (izņemot gadījumus, kas paredzēti iepriekš d) apakšpunktā), dati tiks apstrādāti šajā paziņojumā minētajos nolūkos saskaņā ar mūsu datu privātuma un drošības prasībām, un trešās personas no mums saņemtos datus nedrīkst izmantot nekādos citos nolūkos.  

7. DATU NOSŪTĪŠANA ĀRPUS EEZ

Jūsu personas dati Beko Europe uzņēmumiem vai citām personām ārpus EEZ var tikt nosūtīti tad, ja atbilstoši Regulas prasībām ir sniegtas piemērotas garantijas, proti:

 1.  Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību; vai
 2. Beko Europe uzņēmums, kas nosūta jūsu personas datus, ir sniedzis vai saņēmis atbilstošas garantijas, tostarp garantijas, kas ir nodrošinātas ar standarta datu aizsardzības klauzulām. Neskarot iepriekš minēto, ja dati tiek nosūtīti, pamatojoties uz standarta datu aizsardzības klauzulām, tiek veikti papildu organizatoriskie un tehniskie pasākumi, kuru mērķis ir nodrošināt pietiekamu personas datu aizsardzību.

8. NEPILNGADĪGAS PERSONAS, KAS JAUNĀKAS PAR 18 GADIEM

Mūsu tīmekļa vietne, lietotnes un mājas viedierīces nav paredzētas personām, kas ir jaunākas par 18 gadiem, un Hotpoint apzināti nevāc personas datus no personām, kas ir jaunākas par 18 gadiem.

9. DATU SUBJEKTU TIESĪBAS

Jūs jebkurā laikā bez maksas varat izmantot šādas tiesības:

 1. tiesības saņemt informāciju par savu personas datu apstrādes nolūkiem un metodēm;
 2. tiesības piekļūt saviem personas datiem (ko parasti īsteno ar „datu subjekta piekļuves pieprasījumu”). Tās ļauj jums saņemt mūsu uzglabāto personas datu kopiju;
 3. tiesības pieprasīt, lai jūsu personas dati, kas ir mūsu rīcībā, tiktu atjaunināti vai laboti. Tās ļauj jums labot mūsu rīcībā esošos nepilnīgos vai neprecīzos datus par sevi, taču mums var nākties pārbaudīt jūsu sniegto jauno datu precizitāti;
 4. tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu. Tās ļauj jums pieprasīt savu personas datu dzēšanu vai likvidēšanu, ja mums vairs nav pamatota iemesla turpināt šo datu apstrādi. Jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu vai likvidēšanu arī tad, ja esat veiksmīgi īstenojis savas tiesības iebilst pret apstrādi vai arī ja mums ir pienākums dzēst jūsu personas datus saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem. Taču ņemiet vērā, ka Beko Europe ne vienmēr varēsim izpildīt jūsu pieprasījumu dzēst datus juridisku apsvērumu dēļ, par kuriem jūs attiecīgos gadījumos tiksiet informēts pieprasījuma veikšanas brīdī;
 5. tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Tās jums ļauj pieprasīt savu personas datu apstrādes pārtraukšanu šādās situācijās: a) ja vēlaties, lai pārliecināmies par datu precizitāti; b) ja datu izmantošana ir nelikumīga, bet jūs nevēlaties, lai Beko Europe tos dzēstu; c) ja vēlaties, lai saglabājam datus arī tad, ja mums tie vairs nav vajadzīgi, jo jums tie ir nepieciešami, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības; vai d) ja esat iebildis pret savu datu izmantošanu, bet mums ir jāpārliecinās, vai mums nav svarīgāka leģitīma pamata tos izmantot;
 6. tiesības pilnībā vai daļēji iebilst pret savu personas datu apstrādi gadījumos, kad Beko Europe pamatojamies uz savām (vai trešās personas) leģitīmajām interesēm, bet jūs savas īpašās situācijas dēļ vēlaties iebilst pret datu apstrādi ar šādu pamatojumu, jo jums šķiet, ka tas ietekmē jūsu pamattiesības un pamatbrīvības. Atsevišķos gadījumos Beko Europe varam pierādīt, ka mums ir pārliecinošs leģitīms iemesls apstrādāt jūsu datus, kas ir svarīgāks par jūsu tiesībām un brīvībām;
 7. ja Beko Europe jūsu personas datus apstrādājam, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, jums ir tiesības jebkurā laikā brīvi atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei, cita starpā arī nospiežot uz saites „anulēt abonementu” mūsu tirgvedības paziņojumu beigās;
 8. tiesības uz personas datu pārnesamību, proti, tiesības saņemt savus personas datus vai nosūtīt tos citam pārzinim. Beko Europe jūsu personas datus jums vai jūsu izvēlētai trešajai personai izsniegsim strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā;
 9. tiesības sazināties ar mums, nosūtot e-pastu uz adresi data_protection_emea@europeanappliances.com vai izmantojot mūsu saziņas veidlapu; un
 10. tiesības iesniegt sūdzību kompetentai nacionālajai datu aizsardzības vai tiesu iestādei.

Ja vēlaties izmantot iepriekš minētās tiesības vai uzdot jautājumus par saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, lūdzu, sūtiet mums e-pastu uz adresi data_protection_emea@europeanappliances.com vai rakstiet uz šādu adresi: Hotpoint Latvia SIA, Aleksandra Čaka iela 118, Rīga, LV-1012, Latvija, adresējot sūtījumu Datu aizsardzības nodaļai. Ja iespējams, varat izmantot arī mūsu saziņas veidlapu.

10. GROZĪJUMI UN ATJAUNINĀJUMI

Beko Europe regulāri pārskatām šo Konfidencialitātes paziņojumu. Beko Europe varam atjaunināt šo Konfidencialitātes paziņojumu, lai atspoguļotu izmaiņas mūsu darbībās, kas ir saistītas ar privātumu. Ja Beko Europe veiksim jebkādas būtiskas izmaiņas, Beko Europe jūs informēsim pirms to stāšanās spēkā, veicot attiecīgas izmaiņas šajā Konfidencialitātes paziņojumā. Beko Europe jūs aicinām laiku pa laikam pārskatīt mūsu Konfidencialitātes paziņojumu, lai iegūtu jaunāko informāciju par mūsu darbībām, kas ir saistītas ar privātumu. Šis Konfidencialitātes paziņojums pēdējo reizi tika atjaunināts 01/07/2024.

TRUSTe