VIETNES POLITIKA

Šī vietnes www.hotpoint.lv (turpmāk šajā tekstā - "Vietne") saturs, ieskaitot datus, paziņojumus, kā arī visi pārējie saturā ietiplstošie teksta un grafiskie elementi un ar © apzīmētie modeļi ir aizsargāti ar autortiesību likumiem un starptautiskiem nolīgumu un citu intelektuālā īpašumu regulējošo likumu no nolīgumu noteikumiem.

Šīs vietnes lapu saturs ir "Indesit Company SpA" (turpmāk šajā tekstā - "Sabiedrība") autortiesību īpašums. Vietnes lapu saturu nedz pilnībā, nedz daļēji nekādā veidā nedrīkst kopēt, reproducēt, pārnest, ielādēt, publicēt vai izplatīt bez iepriekšējas rakstiskas Sabiedrības atļaujas, izņemot glabāšanai paša lietotāja datorā un lapu fragmentu izdrukāšanu no šīs Vietnes tikai personīgai lietošanai. Šajā Vietnē redzamās prečzīmes un logotipi ir "Indesit Company SpA" īpašums. Bez iepriekšējas rakstiskas Sabiedrības atļaujas tos nedrīkst izmantot nevienā citā interneta vietnē, izņemot šo Vietni (www.hotpoint.lv).

Sabiedrība neuzņemas nekādu atbildību par trešo personu radītiem vai publicētiem materiāliem, ar kuriem šai Vietnei ir saites. Personas, kas nolemj apmeklēt vietni, kurai ar Vietni www.hotpoint.lv ir saites, to dara uz savu risku un uzņemas atbildību par visu nepieciešamu darbību veikšanu pret datoru vīrusiem un citiem destruktīviem faktoriem. Saites uz citām vietnēm nenozīmē, ka Sabiedrība sponsorē vai ir komerciāli saistīta ar organizācijām, kas sniedz šādās vietnēs aprakstītos pakalpojumus.

Visi uz Vietni nosūtītie materiāli, piemēram, e-pasti vai World Wide Web lapas, tiek uzskatīti par materiālu bez konfidencāla rakstura. Sabiedrībai nav nekādu saistību par šādiem materiāliem. Turklāt Sabiedrība drīkst brīvi izmantot visas šādā materiālā ietilpstošās idejas, koncepcijas, tehnoloģiskās prasmes un tehniskās zināšanas, ieskaitot un neaprobežojoties ar produktu izstrādi, ražošanu un tirdzniecību, izmantojot šādus materiālus. Jebkura persona, nosūtot materiālu, garantē, ka šo materiālu drīkst publicēt, un atbrīvo Sabiedrību no jebkādas atbildībaspar jebkurām 3. personu pretenzijām attiecībā uz šādu materiālu.

Šī Vietne sniedz plašu publisku piekļuvi informācijai par Sabiedrības darbību un iniciatīvām. Šāda informācija ir paredzēta arī profesionāļu auditorijai (finanšu analītiķiem un žurnālistiem, institūciju un provātiem investoriem). Mērķis ir sniegt precīzu un aktuālu informāciju. Sabiedrība veic visus pamatotos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Vietnē izvietotā informācija ir precīza un aktualizēta. Tomēr tas neizslēdz nejaušu kļūdu vai izlaidumu iespējamību. Jebkuras paziņotās kļūdas tiks izlabotas.